Ցենտեր Հոսթել

Զեղչ՝10%(ապրիլի 1-ից-հոկտեմբերի 31-ը),

15%(Նոյեմբերի 1-ից-Մարտի 31-ը)

Հասցե՝Վարդանանց 4,31բն.,Երևան,ՀՀ

Հեռ.+374 10528639,

+374 93444333