Սուշի բար

Սամուռայ Սուշի Բար

Զեղչ՝10%

Հասցե՝Բաղրամյան 2,Երևան,ՀՀ

Հեռ.0+37 10585670,

+374 99585670

Սամուրայ սուշի բար

 

 

 

Հասցե՝ Բաղրամյան 2, Երևան, ՀՀ

Զեղչ՝ 10%

Հեռ. 374 10 58 56 70