Սուշի Բար

Սամուռայ Սուշի Բար

Զեղչ՝10%

Հասցե՝Բաղրամյան 2,Երևան,ՀՀ

Հեռ.0+37 10585670,

+374 99585670