Սիրելի՛ ուսանողներ,

ISIC (Միջազգային ուսանողական զեղչային քարտ)  Հայաստանը ողջունում է Ձեզ:

ISIC Հայաստանը ISIC միջազգային ուսանողական անհատական քարտի բացառիկ

ներկայացուցիչն է Հայաստանում:

ISIC քարտը միջազգային ճանաչում ունեցող միակ փաստաթուղթն է, որը փաստում է

անհատի առկա ուսանող լինելու կարգավիճակը աշխարհի ավելի քան 130 երկրում:

Վերջինիս աջակցում են այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են՝ UNESCOն,

Եվրոպական Խորհուրդը և Անդյան միությունը: Քարտը ընդունվում է համալսարանների,

ակադեմիական կառույցների, ուսանողական կազմակերպությունների, կառավարման

մարմինների և կրթության նախարարությունների կողմից ողջ աշխարհում և

հնարավորություն ընձեռում ստանալ՝

·         Աշխարհի 130 երկրում զեղչեր և արտոնություններ

·         Ավելի քան 42000 զեղչ ողջ աշխարհում

·         Ավելի քան 130 զեղչ Հայաստանում

·         Ուսանողական ծրագրերի առավելություններ

 

Մեր առաքելությունն է`

Տրամադրել բոլոր ուսանողներին, անկախ նրանց ազգությունից, ռասայից,

սեռից կամ կրոնի, հնարավորություն  ապացուցելու իրենց ուսանողական կարգավիճակը աշխարհի

130 երկրում ստանալով զեղչեր և առավելություններ սպասարկման բոլոր բնագավառներում

 

ISIC նպատակն է թույլ տալ, ուսանողներին մուտք գործել արտոնյալ ճամփորդական

հնարավորություններին, հատուկ բանակցված ծառայությունների զեղչերի եւ

փորձի ամեն ոլորտում եւ փուլում ուսանողական կյանքի, հետեւաբար նվազեցնելով ծախսերը լինելով ուսանող:

ISIC ձգտում է օժանդակել միջմշակութային փոխըմբռնմանն ու կրթական հնարավորություններին:

ՄԵՆՔ Google Play-ում

ՄԵՆՔ App Store-ում

Հարգանքներով,

«ՄԳԱ Կոնտինենտ»  ՍՊԸ